Om oss

Våre aktiviteter kommer lokalbefolkningen til gode.

Da den nye energiloven ble vedtatt tidlig på 90-tallet endret den kommunale virksomheten Drangedal Everk seg til det kommunale foretak Drangedal everk KF i 1995. Drangedal Kommune er eneeier av Drangedal everk KF. Dette innebærer at det i realiteten er lokalbefolkningens eget kraftselskap. Vi har vært levert elektrisk kraft til innbyggerne siden 1920, og vi har opparbeidet et nært kjennskap til vårt lokalmarked og våre kunders stadig økende behov. I tillegg til mer tradisjonelle aktiviteter som produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, arbeider vi stadig med å utvide og utvikle vårt produkt- og tjenestespekter. Vi har nå et fiberoptisk bredbåndsnett i store deler av kommunen der vi er leverandør av både Internett, TV og telefoni. Dette er aktiviteter som vil komme lokalbefolkningen til gode. Vi har i dag tilkoblet 3600 nettkunder i distrubusjonsnettet med en årlig vekst på nærmere 50 nye nettkunder.

Våre virksomhetsområder

Kraftproduksjon

Drangedal everk KF har lange tradisjoner innen produksjon av elektrisk kraft i Suvdølavassdraget. Suvdøla kraftstasjon ble ferdigstilt i 1960 og representerer starten på kraftproduksjon i Drangedal. I 2004 ble Suvdal kraftstasjon med 2 turbiner som utnytter fallene ovenfor Suvdøla satt i drift. Til sammen produserer disse kraftverkene nærmere 40 GWh pr. år.
Elektrisk kraft har med tiden blitt en forbruksvare, og en kontinuerlig økning i kraftforbruket medfører at vår kraftproduksjon i dag utgjør 65% av det totale forbruket i vårt forsyningsområdet.

Kraftdistribusjon

Den 29. september 1920 blei det nybygde linjenettet satt under spenning av Drangedal kommunale Elektrisitetsverk, senere kalt Drangedal everk.
I det første driftsåret hadde everket 326 abonnenter og et “effektsalg” på 198 kW. I dag, over 90 år senere, er det ca. 3400 abonnenter og et forbruk på ca. 60 GWh fordelt på 262,1 km høyspentnett, 290 transformatorer og 486,5 km lavspentnett.
Everket distribuerer kraft til abonnenter i Drangedal kommune, Lundereid og Kurdøla i Kragerø Kommune og Fjågesund i Kviteseid Kommune.
Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.

Kraftomsetning

Kraftomsettningsporteføljen ble i 1999 solgt til SKK, der dette samarbeidet ble videreført ved at vi tidligere håndterte fakturering av kunder som hadde avtale med Fjordkraft. Drangedal kommune har fra 01.10.15 etablert Drangedal Kraft KF som selger kraft i sluttbrukermarkedet.

Bredbånd

Dean ble etablert i 2003 og er navnet på Drangedal everks bredbåndsaktivitet. Dean utgjør en viktig del av everkets totale aktivitet, og har i dag bredbåndsleveranser til over 2100 kunder i kommunen, noe som tilsier nærmere 90% markedsandel. Det blir levert bredbåndstilknytning til private, næring, kommunale enheter, og i noen hyttefelt på eget fibernett. Drangedal everks fibernett er sammenkoblet med Telefiber på Gautefallheia og Kragerø Energi i sør. Dean er leverandør av Altibox tjenester gjennom partnerskap med Kragerø Energi Bredbånd AS. Dean er også aksjonær i selskapet ATB-Nett.