Reduksjon av nettleietariffer

29.03.2021

Nettleietariffer for 2021

Over statsbudsjettet for 2021 har Stortinget bevilget kr 20 mill. til utjevning av overføringstariffer. RME (Reguleringsmyndigheten for energi) tildeler midlene til det enkelte distribusjonsverk etter retningslinjer gitt av Olje- og Energidep. For 2021 er Drangedal Everk AS berettiget til å motta kr 1.133.419,- som uavkortet skal benyttes til reduksjon av nettleien i konsesjonsområde.

Nettleien skal gi netteier inntekter til drift og vedlikehold av linjenettet, og RME gir den enkelte netteier faste årlige inntektsrammer der inntektene fra nettleien ikke må overstige denne inntektsramma.

Tilskuddet på kr 1.133.419 til utjevning av overføringstariffer utbetales gjennom redusert nettleie fra 01.04.21 – til 31.12.21 i tråd med betingelser gitt av RME. 

Reduksjonen legges på energileddet slik at denne utjevningen vil utgjør 3 øre + mva pr. kwh fra 01.04.21 til og med 31.12.21.

For en kunde med 15.000 kwh i forbruk fra 01.04-31.12.21 utgjør dette kr 563,- inkl mva.

Spørsmål i forbindelse med ordningen eller tariffene ellers kan rettes til Drangedal Everk AS på telefon 35997000 eller post@drangedaleverk.no

 

Drangedal Everk AS, 29.03.21