Måleverdier i Elhub

20.03.2019

Til Drangedal everk sine nettkunder

Innføring av Elhub

 

Etter innføring av Elhub 18. februar 2019 vil måleverdier nå være tilgjengelige via https://plugin.elhub.no

 

Fra omleggingen til AMS/Elhub vil målevolumet i avregningsperioden komme frem på faktura. Selve målerstanden kommer ikke frem slik som tidligere.

 

Med vennlig hilsen

Drangedal everk KF