Linjerydding 2021

16.08.2021

Drangedal Everk har leid inn Norsk Skogrydding til å utføre linjerydding på høyspent og lavspentnettet i 2021.

Norsk Skogrydding starter opp med linjerydding 16. august og regner med å være ferdig rundt slutten av oktober. I høyspentnettet ryddes det på bakgrunn av befaring som er gjort tidligere i år, altså over hele linjenettet, mens det i lavspentnettet blir ryddet fra Drangedal sentrum til og med Bø i Tørdal med avgreininger.

Der det er hogging utenfor avtalt ryddebelte på høyspentlinjene og grunneier har krav på erstatning vil de bli kontaktet i forkant av hogging.

Se forøvrig generell info om trefelling her: https://www.drangedaleverk.no/nett/trefelling