Innføring av Elhub

01.02.2019

Til Drangedal everk sine nettkunder

Innføring av Elhub

 

Elhub er kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom markedsaktørene. Denne løsningen skal innføres 18.02.2019, og i den forbindelse vil det foregå en rekke aktiviteter som kan påvirke dere som kunder av Drangedal everk. Det må derfor forventes lenger behandlingstid enn normalt hos Drangedal everks kundesenter i februar måned.

 

I perioden fra 01.02.19 og frem til lansering av Elhub den 18.02.19 vil det være noen begrensninger for deg som kunde:

  • Du kan ikke foreta leverandørskifte i denne perioden. Du og din kraftleverandør kan fortsatt foreta eventuelle forberedende aktiviteter, som f.eks. å gjøre en måleravlesning, men selve leverandørskiftet vil først kunne skje etter 18.02.19.
  • Ved bytte av strømabonnement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av strømabonnement på riktig dato, men du vil ikke få endelig bekreftelse på bytte før etter 18.02.2019.

 

Vi beklager de ulemper denne omleggingen kan medføre, og ber om forståelse for eventuell treghet i kundedialogen inntil Elhub er på plass.

 

 

Med vennlig hilsen

Drangedal everk KF