Hogging og kvisting langs linjenettet

Everket er behjelpelige med å kviste og hogge langs linjene.
Grunneier i området må være informert om hoggingen.
Alle trær som skal fjernes må merkes.

Der hvor trær eller kvist kommer i berøring av everkets linjer utføres arbeidet gratis. Ved privat hogst blir kunden fakturert for medgått arbeidstid. Se priser her.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ved hogst som fører til skade/feil på vårt linjenett vil utbedring bli fakturert etter medgått tid og materiell dersom hogst har foregått uten avtale med Drangedal everk.

 

Kontakt oss evt. på tlf. 35 99 70 00 eller post@drangedaleverk.no