Tilknytning

Informasjon fra Drangedal everk KF vedrørende framføring og tilkobling av kabel i tilknytningsskap.

 

I forbindelse med problemer og uklarheter rundt legging av kabel (stikkledningen) fra everket sitt anlegg og fram til tilknytningsskapet hos kunde,

ønsker vi ved everket å gi noen opplysninger om hvordan dette skal utføres og hvem som skal utføre hva.

Retningslinjene Drangedal everk KF forholder seg til er NEK 399 (Norsk elektroteknisk norm).

 

 1. Everket eier kabelen fra sine forsyningsanlegg og fram til tilknytningsskap (vanligvis plassert ved vegg hos kunde)
 2. Kabel skal legges i rør fram til tilknytningsskap. Her legges det også med eget rør for fiberkabel.
 3. Kunden eller selger av tomt har ansvaret for utførelse av kabelgrøft ( avhengig  av hvilke avtale som er gjort)
 4. Installatør leverer tilknytningsskapet med tilbehør.
 5. Everket kobler til stikkledningen og monterer strømmåler når installasjonen er meldt ferdig.
 6. Jording av kundens anlegg er installatøren sitt ansvar.

 

Det everket ønsker å gjøre kunde/selger og den som skal utføre kabelgrøft oppmerksom på er:

FÅ BESTEMT PLASSERINGEN AV TILKNYTNINGSKAPET PÅ ET TIDLIGST MULIG TIDSPUNKT, SLIK AT KABEL GRAVES NED HELT FRAM TIL DETTE PUNKTET.

DETTE BØR VÆRE PÅ PLASS FØR EVENTUEL BYGGESTRØM BESTILLES OG TILKOBLES.

 

Hvis kabel og rør ikke er ført fram til tilknytningsskap, men kommer opp et annet sted på tomta, MÅ KABEL OG RØR FØRES FREM TIL TILKNYTNINGSSKAP FØR KABELEN BLIR TILKOBLET OG MÅLER MONTERT.

 

Det er likevel noen tilfeller hvor NEK399 ikke trer i kraft:

 • Ved ombygging fra luft til kabel og eksisterende inntak og sikringsstørrelse beholdes
 • Ved bytting av inntak uten å øke sikringsstørrelsen på inntaket
 • På anlegg som er påbegynt og installeres etter forskrift før NEK400:2014
 • På anlegg som oppgraderes til ny forskrift etter NEK400:2014, men eksisterende inntak beholdes som før
 • På anlegg hvor en risikovurdering tilsier at NEK399 ikke bør benyttes (kun spesielle tilfeller)

 

Drangedal everk er en del av KS bedrift og benytter KS sin standardavtale for tilknytning.

Tilknytningsavtale privatkunder