Nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner.

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Drangedal everk betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten. Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

NVE fastsetter årlig en inntektsramme for hvert nettselskap. Nivået på inntektsrammen blir fastsatt slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved effektiv drift, utnytting og avskriving av nettet, og gi en rimelig avkastning på investert kapital. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt som mulig ikke overstiger inntektsrammen og de kostnadene som kan dekkes inn som et tillegg.

Gjeldende nettleietariffer

Drangedal everk er en del av KS bedrift og benytter KS sin standardavtale for nettleie.

Nettleieavtale privatkunder