Elsertifikat

(utdrag av info fra NVE’s nettsider)

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen.

Elsertifikater innføres i Norge fra 1. januar 2012. Målet er økt produksjon av fornybar strøm.

Du kan forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. Kraftleverandørens håndteringskostnader vil komme i tillegg.

Mer fornybar strøm

Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. 

Mer fornybar strøm vil også gi Norge en enda bedre og mer stabil kraftforsyning, og legge forholdene til rette for at kraftkrevende industri kan videreutvikles.

Inngår i strømprisen

Elsertifikatene gjør det mer lønnsomt å investere i produksjonen av fornybar strøm, og bidrar derfor til at målene om mer fornybar strøm kan nås.    

NVE innfører altså elsertifikater for å stimulere til økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandøren legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

Hvor mye må jeg betale?

Dine elsertifikatkostnader bestemmes av hvor mye strøm du bruker, og hvordan prisen på elsertifikater utvikler seg. Elsertifikatene omsettes på et åpent marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen.

Strømforbruket finner du på strømregningen fra din kraftleverandør, eller regningen fra ditt nettselskap. Bruker du 20.000 kWh i året, som er typisk for en stor leilighet/lite hus, vil elsertifikatene føre til at du får ekstrakostnad på 150 kroner (inkl mva) i 2012 - forutsatt en elsertifikatpris tilsvarende det vi har sett i Sverige de siste årene.

Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg.

Vil du vite mer?

NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge, og vil publisere relevant informasjon sine nettsider. Les mer på: www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater

Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør.