Krav ved etablering av elbillader

Det er laget en egen veiledning for etablering av ladepunkt for elbil. Drangedal everk krever også melding ved etablering av elbillader større enn 20A slik at vi kan veilede i valg av løsning.

Tenk sikkerhet ved elbillading og installer fast ladepunkt for elbiler. Drangedal everk ber installatørene vurderer behovet for fremtidig elbillading sammen med kunde på alle nyanlegg som etableres i dag. Selv om det ikke skal installeres elbillader i dag vil det kanskje bli aktuelt i fremtiden. Nelfo, DSB, Norsk elbilforrening og NEK har sammen laget en veiledning for planlegging og prosjektering av ladestasjon til elbil.

Denne veiledningen kan leses her.

Spenningsnivå og strømlinjer i ulike områder setter begrensninger for løsning ved etablering av ladepunkt. Drangedal everk ønsker derfor forhåndsmelding i følgende tilfeller:

  • Ved etablering av lader større enn 20A. Drangedal everk vurderer forsterkningsbehov i hvert enkelt tilfelle.
  • Ved etablering av fast lader i alle nyanlegg.