Bestilling av byggestrøm

Informasjon vedr. fremgangsmåte for bestilling av byggestrøm.