Bestilling av byggestrøm

Informasjon vedr fremgangsmåte for bestilling av byggestrøm.