Anleggsbidrag

Drangedal everk KF krever anleggsbidrag ved nettilknytning av nye kunder eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunder. Anleggsbidraget er et kontantvederlag som er beregnet for å dekke de anleggskostnadene som følger av nye nettilknytninger og forsterkninger.
Dette er i henhold til Energiloven $ 17-5 i forskrift av 11. mars 1999 og vedtak i Drangedal Kommunestyre 23.09.08.

 

Regler for anleggsbidrag Drangedal everk

 

Kontakt oss evt. på tlf. 35 99 70 00 eller post@drangedaleverk.no