Nett

Kraftdistribusjon
Den 29. september 1920 blei det nybygde linjenettet satt under spenning av Drangedal kommunale Elektrisitetsverk, senere kalt Drangedal everk.
I det første driftsåret hadde everket 326 abonnenter og et “effekktsalg” på 198 kW. I dag, over 90 år senere, er det ca. 3400 abonnenter og et forbruk på ca. 60 GWh fordelt på 262,1 km høyspentnett, 290 transformatorer og 486,5 km lavspentnett.
Everket distribuerer kraft til abonnenter i Drangedal kommune, Lundereid og Kurdøla i Kragerø Kommune og Fjågesund i Kviteseid Kommune.
Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.

Bredbånd
Dean ble etablert i 2003 og er navnet på Drangedal everks bredbåndsaktivitet. Dean utgjør nå en viktig del av everkets totale aktivitet. Vi har i dag bredbånds leveranser til over 1200 kunder i kommunen, noe som tilsier en nærmere 80% markedsandel.
Det blir levert bredbåndstilknytning til private, næring, kommunale enheter og i noen hyttefelt. Dean er leverandør av Altibox tjenester gjennom partnerskap med Kragerø Energi Bredbånd AS.
Bredbåndstilknytningen blir levert på leide kobbersamband (ADSL/SHDSL) og på Drangedal everks fibernett. Fibernett er sammenkoblet med Telefiber på Gautefallheia og Kragerø Energi i sør. Dean er også medlem i selskapet ATB-Nett.