Veiledning Kundeweb, E-post og SMS

Oppsett for bruk av e-post og kundeweb tjeneste

Det man trenger for å komme i gang:

Kundenr.: 4 siffer
Målernr: 9 siffer
Målepkt.Id: 8 siste siffer (begynner på 38……)

Disse opplysningene finner du på siste faktura eller på neste avlesningskort.

Link til kundeweb: https://nubix.drangedal.kommune.no/pls/kundeweb/login.login

For å opprette web og e-post tjeneste:

Ved første gangs pålogging skal man bestemme pinkode på påloggingssiden, dette gjøres ved å trykke på ” Opprett pinkode?". Her fyller man ut kundenr., målernr., og gyldig e-post adresse, samt velger ønsket pinkode (kommer opp med forslag, men dette kan du byttet ut).

Herfra kommer man da inn i kundeweb og kan velge diverse tjenester, samt oppdatere kundeinformasjonen.

Ønsker man å motta avlesningskort på sms eller e-post går man inn i kundeprofilen og gjør nødvendige innstillinger. Etter registrering velger man ”godkjenn”

På kundeweb vil dere finne diverse informasjon om deres kundeforhold, registrere målerstand, se prøvefaktura, samt sende forespørsler på ting dere lurer på.

Oppsett for bruk av sms tjeneste.

Det man trenger for å komme i gang:

Kundenr.: 4 siffer
Målepkt.Id: 8 siste siffer (begynner på 38……)

Disse opplysningene finner du på siste faktura eller på neste avlesningskort.

For å opprette sms tjeneste:

Skriv sms:

Devm start <kundenr> <målekpt.Id>

Send til 26166

Du vil nå motta en bekreftelse på at sms tjenesten er tilgjengelig, og ved neste avlesning mottar du en sms om påminnelse om avlesning.

For å sende inn avlesning via sms skriver du:

Devm <målepkt.Id> <ny målerstand>

Send til 26166

Målerstand blir nå registrert med den datoen sms’n er sendt