Måleravlesning

Måleravlesninger danner grunnlag for din faktura. Vi sender varsel om måleravlesning via sms, e-post eller manuelle avlesningskort. Fastboende skal i hovedsak lese av måleren hvert kvartal, mens øvrige leses av ved årsskifte.
 
Dersom du ønsker det er det forøvrig fullt mulig å sende inn målerstand oftere enn hvert kvartal. Alle avlesninger blir tatt hensyn til, og disse oversendes også til kraftleverandør.

Tips til hyttekunder: I tillegg til ordinær avlesning bør du sende inn målerstand når hytte-sesongen er over når den starter igjen. For helårshytter bør det i tillegg leses av til nyttår.

Du kan logge deg inn på vårt kundesystem i her

Har du ikke pinkode, kan du be om dette på siden. Det er viktig at du har funnet fram kundenummeret ditt (dette står på siste faktura). Legg inn epostadressen og bekreft ved å klikke SEND. Sjekk eposten din, og gå inn på våre websider igjen for å logge deg inn i kundesystemet.

 

Avlesninger kan også sendes på e-post eller pr. tlf. 35 99 70 00.