Kraftleveranse

Leveringsplikt

Inntil vi har fått melding fra din strømleverandør er Drangedal everk i henhold til Energiloven, paragraf 3-3 pliktig til å levere kraft. 

Kraft på leveringsplikt har en relativ høy pris og er lite gunstig for deg som kunde. Vi anbefaler deg derfor snarest å velge en strømleverandør. Nettselskapets kraftleveringsplikt til kunder uten strømleverandør er spotpris + 5 øre pr. kWh (6,25 øre inkl. mva) 

Kraftleverandører

Det finnes i dag et stort utvalg av kraftleverandører. De tilbyr forskjellige produkter, både variable-, spot- og fastprisavtaler. Priser etc. finner du hos hver enkelt kraftleverandør eller på www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser/

Kraftleverandøre som i dag leverer strøm i vårt nettområde ser du her.

www.konkurransetilsynet.no finner du også mer informasjon rundt kraftmarkedet.