Flytteskjema

(dd.mm.åååå)
Fylles ut dersom kunde er ny i nettområdet, eller har flere anlegg med forskjellige kraftleverandører