Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

tirsdag 28. 09 2021 - 13:00
Strømstans Bråttjenna

PÅ GRUNN AV MONTERING AV NYTT BRYTERPUNKT VED BRÅTTJENNA BLIR DET STRØMUTKOBLING FOR TRAFOKRETSENE:

 

RINGNES, DALEN OG BRÅTEN

 

TIRSDAG 28.09.21

 

FRA KL. 13:00 TIL KL. 15:00

 

ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODEN !

Aktuelle meldinger

23.09.21 17:00 Høyspent feil mellom Grova og Fjågesund.

Feilen er utbedret. Det var ei stor gran som hadde lagt seg på linja som var krevede å fjerne.

Alle kunder fra Lauvstad til Fjågesund var uten strøm til 19:45.

 

 

Status 22.09.21 kl 13:15 - Feil i strømnettet i ytre deler av Drangedal onsdag 22.09.21 kl 09:00 - 11:00

På grunn av en feil i strømnettet på Søstrand/Langbråten (utenfor Henseid) har alle kundene som ligger utenfor Voje blitt påvirket utfall. 

Feilen ble funnet på Søstrand der en spenningsavleder hadde "kortsluttet" som igjen påvirket store deler av nettet.

Alle hadde strøm tilbake 13:00.

  

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.  
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.  
  • Berøring av ledninger og trær / gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig !
  • Drangedal everk er 24/7 tilgjengelig på vakttelefon 95760606 eller 91586184.