Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

Aktuelle meldinger

Fredag 21/9 kl. 22.00:

Alle kunder skal nå ha fått strømmen tilbake, vi ber om tilbakemelding dersom dette ikke stemmer. 

Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Drangedal everk må umiddelbart varsles på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert