Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

fredag 09. 04 2021 - 12:15
Strømutkobling Øygardsgrenda

På grunn av tre på linja blir det en kort strømutkobling i løpet av den nærmeste timen på trafokretsene Lauvåsdalen og Øygarden. NB, Anleggene er å regne som spenningsførende i perioden.

Aktuelle meldinger

 

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.  
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.  
  • Berøring av ledninger og trær / gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig !
  • Drangedal everk må være tilgjengelig på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som ikke tidligere blir observatør