Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

Aktuelle meldinger

24.12.19 kl 03:53 Vi har feil Tremyr-Fjågesund. Mannskaper holder nå på med befaring og feilen er lokalisert i nærheten av Berge. Utbedring pågår og forventet feilretting er foreløpig estimert til 05:00. 

 

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Drangedal everk må umiddelbart varsles på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert