Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

mandag 27. 04 2020 - 08:00
Strømstans Brattsbergheia

PÅ GRUNN AV GRAVEARBEID BLIR DET STRØMUTKOBLING FOR NOEN HYTTER PÅ BRATTSBERGKLEIVA

MANDAG 27.04.20
FRA KL. 08:00 TIL KL. 16:00

ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODEN

Aktuelle meldinger

 

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Drangedal everk må umiddelbart varsles på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert