Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

mandag 26. 10 2020 - 09:00
Strømstans Bratsbergheia 3

PÅ GRUNN AV ANLEGG OG SPRENGNINGSARBEID  BLIR DET STRØMSTANS PÅ BRATSBERGHEIA 3 TRAFO.

 

I DAG 26.10.2020

FRA  KL. 09.00

TIL    KL 14.00

 

NB! ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODE

Aktuelle meldinger

 17.11.29 kl 21:00 Vi har i kveld hatt 3 feil i høyspentnettet som kom ca. kl 17:53

 

Feil 1. Kundene mellom Kurdøla og Heldøla har nå fått strømmen tilbake. Feilen er lokalisert på Wasjø. Denne feilen er utbedret.

Feil 2. Feilen ved Kroken Kapell er funnet og alle har nå fått strømmen tilbake.

Feil 3. 62 sekunder ute i hele Drangedal.

Uten at vi har analysert dette i detalj virker det som en defekt avleder ved Kroken Kapell sørget for feil nr 2 på Wasjø. På grunne av vedlikehold på Brokkelinja  ligger vi med noe redusert kapasitet denne uka, noe som medførte at hele Drangedal var uten strøm i 62 sekunder(feil nr 3), og noe lengre rettetid en normalt.

Takk de de som ringte inn for å hjelpe oss med "bever" tips uten at det var bever denne gangen. Et slik tips er ofte viktig for å lokalisere feilen raskt!!!

 

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Drangedal everk må umiddelbart varsles på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert