Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

fredag 25. 06 2021 - 08:00
Strømstans Tørnes

PÅ GRUNN AV VEDLIKEHOLD PÅ 22 Kv HØYSPENT LINJER, BLIR DET STRØMUTKOBLING FOR TRANSFORMATOR KRETSEN:

TØRNES

FREDAG 25 JUNI

FRA KL. 08:00 TIL KL. 10:00

 

ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODEN !

torsdag 24. 06 2021 - 09:00
Strømstans Langmyrhova

PÅ GRUNN AV SKIFTE AV TRAFO I NETTSTASJON LANGMYRHOVA BLIR DET  STRØMSTANS FOR ABONENNTER TILHØRENDE TRANSFORMATOR- KRETSEN.

 

TORSDAG 24.06 - 2021

FRA  KL. 09.00

TIL     KL 12:00

NB! ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODEN

torsdag 24. 06 2021 - 08:00
Strømstans Lauvåsen 2

PÅ GRUNN AV NYINSTALLSJON/UTVIDELSE BLIR DET STRØMSTANS PÅ LAUVÅSEN 2 TRAFOKRETS

 

TORSDAG 24.06.21

 

Fra kl. 08.00 Til kl. 10.00

 

NB! ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODEN

onsdag 23. 06 2021 - 09:00
Strømstans Bø Renseanlegg

PÅ GRUNN AV BYTTING AV TRAFO I NETTSTASJON BØ RENSEANLEGG BLIR DET  STRØMSTANS FOR ABONENNTER TILHØRENDE TRANSFORMATOR KRETSEN.

 

ONSDAG 23.06 - 2021

FRA  KL. 09.00

TIL     KL 12:00

NB! ANLEGGENE ER Å REGNE SOM SPENNINGSFØRENDE I PERIODE

onsdag 23. 06 2021 - 07:45
Strømstans Bratsbergkleiva

På grunn av oppryddingsarbeid etter VA-grøfter blir det strømutkobling for noen av kundene i Bratsbergkleiva på Bratsbergheia 3 trafokrets.

 

Utkobling i dag onsdag 23.06.21 fra kl. 07.45 til 12.00.

 

Ta kontakt på tlf. 40462739 dersom dette skaper problemer.

Aktuelle meldinger

 

NB! Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.  
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.  
  • Berøring av ledninger og trær / gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig !
  • Drangedal everk må være tilgjengelig på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som ikke tidligere blir observatør