Driftsmeldinger

Planlagte stømstans

Aktuelle meldinger

 Mandag 20.11.17 kl. 11.30

Vi har en feil på Fineid trafo. Hele Kjosen har vært uten strøm en periode, men er nå inne igjen. Fined trafo og Solberg trafo er fortsatt uten strøm. Det vil trolig ta noen timer før strømmen er tilbake på disse to trafokretsene.

 

 

Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres om man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Drangedal everk må umiddelbart varsles på vakttelefon 95760606 eller 91586184 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert