Skal du kjøpe bolig?

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Hvis det gjør det, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Det Lokale Eltilsyn foretar kontroll av det elektriske anlegget etter en risikovurdering. Hvis det blir funnet feil og mangler på anlegget skrives det ut en tilstandsrapport sammen med et pålegg om utbedring. Hvis dette pålegget av forskjellige årsaker ikke blir utført før boligen skal selges, følger denne heftelsen over på den nye eieren. Be eiendomsmegler sjekke om det foreligger heftelser på det elektriske anlegget. Det kan lønne seg.