Elvettregler

Det er viktig å ha noen elvettregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig. Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Husk at du kun har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr. I de fleste sammenhenger er det lurt å benytte elektrofagfolk til elektriske installasjoner i egen bolig.

  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.
  • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
  • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter.
  • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
  • Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk.
  • Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
  • Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk.
  • Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
  • Gammelt elektrisk utstyr kastes. (NB! Elutstyr er spesialavfall)