Elektroinstallatører

For å prosjektere, utføre og vedligeholde elektriske anlegg må man være godkjent av DSB. DSB har et sentralt register over virksomheter som har slik godkjennelse. Registeret inneholder alle virksomheter som driver lovlig virksomhet innenfor elektriske anlegg i Norge. Virksomhetene er registrert innenfor de fagområder de har kompetanse på, og de kan utføre oppdrag i alle forsyningsområder i Norge.

Det er registrert 4 lokale elektroinstallatører fra vårt forsyningsområde.

Dette er:

Kato Elektro  
Langen, 3750 Drangedal Tlf. 48 00 24 45
   
Vøllestad El-Installasjon  
Bostrak, 3750 Drangedal Tlf. 916 41 928
   
 Austad Elektro AS   
 Strandgata 18, 3750 Drangedal  Tlf. 476 50 777