Du har lov til

I dag kan du få kjøpt mye elektrisk installasjonsmateriell som brytere, stikkontakter, støpsler, ledninger m.m. i ulike butikker. Mange monterer dette hjemme, selv om mye av arbeidet er ulovlig å utføre av andre enn faglærte. Slikt montasjearbeid kan føre til fare for liv og eiendom. Selv har du lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr.

Du har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr.

Dette kan du gjøre selv:

  • Tilkopling/skifting av topolete støpsler til og med 25A (ampere), med og uten jording.
  • Tilkopling/skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A (ampere), med og uten jording.
  • Tilkopling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger.
  • Tilkopling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l., og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen.
  • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel.
  • Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Husk at alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk!