Brann

Brann DLE utfører brannetterforskning i samarbeid med politi og brannvesen i Drangedal Kommune. Dette er en viktig oppgave for å synliggjøre brannårsak. Vi trenger din hjelp til å redusere antall branner.

Nyere undersøkelser viser at rundt 50 % av alle bygningsbranner og -branntilløp har elektrisk årsak. Årlig dør ca 15 personer i slike branner i Norge. Årlig utbetales ca. 500 millioner kroner i erstatning etter branner med elektrisk årsak. Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid til fredsstiller myndighetenes sikkerhetskrav.
Brannetterforskning er en møysommelig og krevende oppgave som krever god faglig kompetanse og erfaring. Erfaringer fra dette arbeidet er med på å kartlegge hvilke faremomenter det er viktig å være oppmerksom på. Disse erfaringene vil også hjelpe tilsynsingeniørene i Drangedal everk til å utføre boligkontroller på en tilfredsstillende måte.
 
Gode råd for å unngå brann:

  • Lek ikke "hobbyelektriker". La autorisert installatør utføre arbeid på den elektriske installasjonen. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme eller misfarget, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med elektroinstallatør.
  • Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann.
  • Bruk ikke sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. OBS! vær spesielt oppmerksom på at du får riktig type pære når du skal bytte pærer i lavvoltsanlegg.
  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.
  • Trekk støpslet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
  • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
  • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør kastes.

Husk! Vi bryr oss om deg og ditt elektriske anlegg.