Ansvar for el.anlegg

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Boligeier har ansvaret for at den elektriske installasjonen i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i Forskrift om Elektriske Lavspentanlegg. Boligeier er også eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeiere er i tillegg ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler til elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Leietaker har et vedlikeholdsansvar for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.

Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.

Husk, ca 50 % av bygningsbranner og branntilløp i Norge har elektrisk årsak.