Det lokale eltilsyn (DLE)

De fleste everk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområdet. Det lokale eltilsyn ved everket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll.

Ansvar for el.anlegg

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Les mer.

 

Skal du kjøpe bolig?

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Hvis det gjør det, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Les mer.