Spørsmål vi mottar i forbindelse med prosjektet listes opp her

 1. Koster målerbytte noe for deg som Kunde?
  • Nei, målerbytte belastes ikke deg som nettkunde direkte. Kostnaden ved målerbytte er en del av den faste nettleien du betaler til Drangedal everk på linje med øvrige kostnader everket har i den daglige driften

 2. Tidspunktet måleren skal byttes hos meg passer ikke, kan jeg bestemme tidspunkt selv?
  • Ja, det mulig å bestemme tidspunkt for når målerbytte skal skje. Når OneCo sender deg melding om at tidspunkt er booket svarer du enten OK hvis det er greit eller KONTAKT hvis du ønsker å endre tidspunktet. Du kan da selv bestemme når din måler skal byttes i samarbeid med OneCo. Vi oppfordrer imidlertid til at dere godtar tidspunktet som er foreslått hvis dere ikke har noen spesiell grunn til å bytte.

 3. Jeg har ikke mobiltelefon og kan ikke motta SMS, hvordan blir jeg kontaktet? 
  • De som ikke har mobiltelefon, eller vi ikke får kontaktet på mobilnummer vil bli kontaktet på andre måter. De blir kontaktet enten på fasttelefonnummer, eller ved at det sendes brev. På den måten sikrer vi at alle som skal få byttet sin måler blir kontaktet i forkant.

 4. På den nye måleren min har jeg en hvit kabel, hva er denne til? 
  • Den hvite kabel er et HAN-adapter (Home Area Network). Her har kunden mulighet for å koble til et eksternt display eller lignende. Det er NVE som har satt krav om at alle nye målere skal ha dette. Enkelt forklart er det en utgang på måleren som kan gjøres tilgjengelig for informasjon (samme informasjon som på displayet til måleren). Det som er viktig å presisere er at dette ikke er noe tilkobling for PC, og det er heller ikke mulig å få koblet til noe PC på denne inngangen da den ligger sperret for kommunikasjon inn til måleren.