Kundekontakt

Drangedal everk har fått OneCo elektro til å gjennomføre booking av målerbytte. Utrulling starter (første måler skal byttes) 1.11.2016. I forkant av dette vi Drangedal everk sende ut infobrev til samtlige nettkunder i to omganger.

10 uker før utrulling starter (23.8.16) kommer det brosjyre med følgebrev i posten. Det informeres om hva som skal skje og hvordan booking og målerbyttet skal gjennomføres.

Brosjyre

Følgebrev

4 uker før utrulling starter (4.10.16) kommer det et informasjonsbrev med en påminnelse om at vi snart kommer og bytter din måler.

Oppfølgingsbrev

2 uker før vi kommer og skal bytte måler vil OneCo sende deg en SMS med følgende innhold

Hei <kundenavn>. På vegne av Drangedal everk har vi satt opp avtale for bytte av strømmåler <målernummer> i <kundens adresse>. Avtalen er planlagt <dato> mellom <tid1> og <tid2>, arbeidet tar ca. 30 min. Bekreft avtalen ved å svare OK. Dersom avtalen ikke passer, svar KONTAKT eller ring oss på *XXX XX XXX*, Vennligst svar i løpet av 24 timer. Vennlig hilsen OneCo Elektro.

2 dager før vi kommer og bytter måleren kommer det en påminnelse på SMS

Hei <navn>. Minner om avtale vedrørende bytte av strømmåler <målernummer>, <dato>. Montøren kommer mellom kl.<tid1> og kl.<tid2>. Vennlig hilsen OneCo Elektro. Tlf. *XXX XX XXX*.

 

Vi minner om at utrulling av målerbytte vil pågå i ca. 1 år, det vil derfor i noen tilfeller gå 1 år fra infobrev kommer til vi faktisk kommer og bytter din strømmåler. Se fremdriftsplan for når vi kommer til deg.