Åpning av HAN-port

Drangedal everk kan åpne HAN-porten dersom du som kunde ønsker det.

Dersom du ønsker denne åpnet ber vi deg sende oss en samtykkeerklæring på epost til post@drangedaleverk.no.

  1. Merk emne-feltet med «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
  2. Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet, og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon: 

Jeg, <nettkundes navn>, erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også inneforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.

Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-ID>, på adresse <adresse hvor måleren står>

Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig.

 

 

Vedlagt her er informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten.