AMS - Automatisk strømmåler

Drangedal everk skal i løpet av en periode på 2 år bytte samtlige strømmålere som er tilknyttet Drangedal everk sitt nett.

 

Direktemålte anlegg (ca. 3400 stk.) skal byttes i perioden 1.11.2016-1.11.2017, se fremdriftsplan for detaljer. Stort sett alle vanlige husstander og hytter er direktemålte anlegg.

 

Indirekte målte anlegg, også kalt trafomålte anlegg (ca. 150 stk.) skal byttes i perioden 1.11.2017-1.3.2018. Dette gjelder stort sett anlegg med inntak over 100A. Stort sett industrikunder.

Fremdriftsplan

Spørsmål og svar

Hvordan kontaktes du?

Brukerveiledning ny strømmåler